تجهیز 80 دستگاه کانتیر دندانپزشکی توسط شرکت فخر سینا+(تصویر)