ابزار تلگرام

آپلود عکسابزار تلگرام برای وبلاگ

Top

سیستم هوای خشک مرکزی تبریدی با سیستم فیلتراسیون مدل 40GP

  • سیستم هوای خشک مرکزی تبریدی با سیستم فیلتراسیون مدل 40GP
  • Central Dry Air System
  • ظرفیت 5/5 نیوتن متر مکعب در دقیقه - "1/2-1

تماس بگیرید

پشتیبانی